odwołany lot odszkodowanie
Lot samolotem

LINIA LOTNICZA ODWOŁAŁA LOT? UBIEGAJ SIĘ O ODSZKODOWANIE!

Planujesz od kilku miesięcy wakacje w egzotycznym kraju, odkładasz pieniądze, bierzesz urlop w pracy, aż tu nagle linie lotnicze odwołują w ostatniej chwili wcześniej wykupiony przelot samolotem. Nie jest to przyjemne doznanie. Jeszcze większe wzburzenie przeżywa się wtedy, gdy dowiadujesz się o tym dopiero na lotnisku.

Co w takiej sytuacji zrobić? Jakie się ma uprawnienia i na czyją pomoc można liczyć? Czy w związku z taką sytuacją przysługuje prawo do odszkodowania?

O tym wszystkim napiszę w  artykule przedstawiając cztery różne sytuacje, w przypadku wystąpienia których, można ubiegać się o rekompensatę.

Pierwsza sytuacja – odwołany lot

Ilekroć miałam odwołany lot, a takie doświadczenia życie fundowało mi wielokrotnie, to nigdy nie mogłam przejść koło tego bez wzburzenia. Bo jak się nie denerwować – kiedy w ruinę idą plany wyjazdu na Malediwy, Cypr, do Peru, Boliwii czy Gwatemali. W moim przypadku brak gruntownej znajomości prawa, brak odpowiedniej wiedzy o instytucjach udzielających pomocy w tak z pozoru nietypowych sytuacjach sprawiały, że odwołane loty nie zostały mi w 100% zrekompensowane.

Często linie lotnicze informowały mnie o odwołanym locie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zdarzały się również odwoływane loty wynikające zdaniem linii lotniczych z zagrożenia bezpieczeństwa (zamieszki w kraju docelowym, pandemia).

Z moich doświadczeń wynika, że należy mieć „z tyłu głowy” świadomość tego, że plany wyjazdowe mogą być mocno modyfikowane, ale przede wszystkim tego, że w wielu przypadkach możemy liczyć na pomoc lub rekompensatę.

Podsumowując, w przypadku odwołania lotu, NIE przysługuje nam odszkodowanie jeśli:

 • linia lotnicza poinformowała nas o odwołaniu lotu minimum 2 tygodnie wcześniej;
 • linia lotnicza zapewni lot do miejsca docelowego nie później niż 3 godziny po planowanym początkowo wylocie;
 • odwołano lot z powodu zagrożenia: pogodowego, bezpieczeństwa (wojny, pandemia), strajków pracowników;
 • jest to lot poza Unię Europejską linią lotniczą spoza Unii Europejskiej;
 • jest to lot spoza Unii Europejskiej do kraju Unii Europejskiej, ale linią lotniczą spoza Unii Europejskiej.

Te dwa ostatnie warunki mogą wydawać się trochę zagmatwane, dlatego pozwoliłam sobie na przedstawienie małej ściągawki w postaci tabeli, w której pokazuję, czy się należy odszkodowanie, czy nie.

Trasa podróży

Przewoźnik z UE

Przewoźnik spoza UE

Z UE do kraju UE

należne

należne

Z UE do kraju spoza UE

należne

należne

Z kraju spoza UE do UE

należne

nienależne

Z kraju spoza UE do kraju spoza UE

nienależne

nienależne

Jeśli odwołany lot nie spełnia powyższych kryteriów – to jest dobra wiadomość!

Istnieje duża możliwość uzyskania zadośćuczynienia.

Jakie mamy prawa?

 • Zapewnienie przelotu w jak najbliższym możliwym czasie.
 • Zwrot całej kwoty za bilety i zwrot kosztów za powrót do domu jeśli zdecydujemy się na rezygnację z wyjazdu.
 • Wyżywienie, napoje, dwie rozmowy telefoniczne/faksy/e-maile oraz zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem w przypadku przesunięcia lotu od 3 do kilkunastu godzin. Pomoc udzielana jest w zależności od długości czasu oczekiwania na odlot.
 • Odszkodowanie – niezależnie od tego, czy jest to podróż tanimi liniami lotniczymi, czy nie oraz czy bilet był wykupiony na przelot klasą pierwszą, czy ekonomiczną, We wszystkich przypadkach wypłacane jest w wysokości:
 • 250 euro dla lotów o długości do 1.500 km
 • 400 euro dla lotów wewnątrzwspólnotowych ( w obrębie UE) o długości powyżej 1.500 km
 • 400 euro dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe od długości od 1.500 km do 3.500 km
 • 600 euro dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km

Niestety, powyższe kwoty mogą być zmniejszone o 50% w sytuacji, kiedy czas przylotu alternatywnego w stosunku do planowanego nie przekracza:

 • dwóch godzin w przypadku lotów o długości do 1500 km
 • trzech godzin w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km
 • trzech godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1.500 km, a 3.500 km
 • czterech godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km

opóźniony lot

A co zrobić, jak podróż jest z przesiadkami (np. dwoma samolotami) i odwołano jeden lot?

Wtedy przysługuje zwrot kosztów za wszystkie odcinki lotu. W sytuacji, jeśli nie rezygnujemy z wyjazdu, linia lotnicza ma obowiązek zaproponowania alternatywnej trasy, a także musi pokryć koszty transportu między lotniskami, jeśli samoloty lądują na różnych lotniskach.

Jeśli komuś zdarzyła się taka sytuacja, można sprawdzić TUTAJ, czy są szanse na odszkodowanie. Dla kogoś, kto kupił bilety dla całej rodziny (w moim przypadku 4-osobowej), może to być spora suma, bo nawet 2400 euro zadośćuczynienia!

Druga sytuacja – opóźniony lot

W lepszej sytuacji od tych osób, którym odwołano lot są osoby z lotem opóźnionym. Jednak takie przesunięcia godziny odlotu mogą być przyczyną problemów w docelowym miejscu podróży. Z tego powodu, linie lotnicze są zobowiązane do zrekompensowania powstałych z tego tytułu strat, a także w formie rekompensaty gwarantują szereg uprawnień dla poszkodowanych podróżnych. O opóźnieniach dowiadujemy się zazwyczaj na lotniskach. Nieraz z dziećmi koczowałam nocą wiele godzin, oczekując na samolot. Gdybym miała dzisiejszą wiedzę, na pewno bym domagała się rekompensaty. Niestety, jest już na to za późno. Za to w przyszłości będę mądrzejsza!

Jakie są prawa podróżnych w tym przypadku?

Tak jak  przy odwołanym locie, pasażerowie mają prawo do:

 • wyżywienia i napoi,
 • dwóch rozmów telefonicznych/e-maili/faxów,
 • zakwaterowania w hotelu z transportem na lotnisko (w przypadku oczekiwania na lot w nocy),
 • rekompensaty finansowej, takiej samej jak w przypadku odwołania lotu.

Rekompensata jest jednak uzależniona od rodzaju lotu, a więc oferowana będzie pomoc po upływie:

 • co najmniej 2 godzin – w przypadku lotów o długości do 1.500 km
 • co najmniej 3 godzin – w przypadku dłuższych lotów wewnątrzwspólnotowych na dystansie 1.500-3.500 km
 • co najmniej 4 godzin – dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km

Jeśli loty inne niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km są opóźnione o mniej niż 4 godziny, przewoźnik lotniczy może zmniejszyć odszkodowanie aż o 50%.

W sytuacji, gdy lot jest opóźniony  minimum 5 godzin, można zrezygnować z wyjazdu i otrzymać całkowity zwrot pieniędzy za bilety lotnicze.

Prawo do odszkodowania nie przysługuje jeśli opóźnienie lotu wynika ze złych warunków atmosferycznych, zagrożeń bezpieczeństwa, strajków, zamieszek, destabilizacji politycznej.

Trzecia sytuacja – odmowa przyjęcia na pokład

W odmowie przyjęcia na pokład nie chodzi o odmowę wejścia do samolotu z powodu naszego złego zachowania (nadużycie alkoholu, awantury, niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa, np. z obowiązkiem zakładania maski), czy w związku ze stanem zdrowia (zaawansowana ciąża, choroby zakaźne). Linie lotnicze, niestety, często sprzedają więcej biletów niż mają miejsc w samolotach. Jest to tak zwany overbooking. Dlaczego to robią? Przewoźnicy liczą na to, że ktoś nie przyjdzie na zaplanowany lot, więc mają więcej pieniędzy w kieszeni…

W tej sytuacji, przewoźnik danej linii lotniczej szuka ochotników, którzy dobrowolnie zgodzą się polecieć kolejnym samolotem. W ramach rekompensaty, tacy podróżni dostają vouchery na posiłki, a nawet na hotel, jeśli zachodzi taka potrzeba. Mogą mieć także zaproponowane miejsce w wyższej klasie podczas lotu zastępczego, czy też zmianę planu podróży. Do tego czasem dodawane są niewielkie rekompensaty finansowe, ale… w tym przypadku NIE można ubiegać się o odszkodowanie.

Jeśli przewoźnik nie znajdzie żadnej osoby, która zechce „zrobić grzeczność liniom lotniczym” to, niestety, wybiera taką osobę losowo. Musi wtedy zapewnić powyżej wymienione profity, a w przypadku rezygnacji z podróży – całkowity zwrot biletów i bezpłatny powrót do domu, no i oczywiście odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro w zależności od destynacji podróży. Nie można w tej sytuacji przyjmować w żadnym wypadku jakichkolwiek voucherów, czy zniżek na przyszłe loty, bo to automatycznie uniemożliwia uzyskania odszkodowania finansowego.

odwołany lot lotnisko

Czwarta sytuacja – przyśpieszony lot

Z taką sytuacją jak przyśpieszony lot nie miałam do tej pory do czynienia. Z pewnością takie się zdarzają. Jeśli przewoźnik przyśpieszy wylot i nie poinformuje o tym podróżnych z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, ma obowiązek zapewnić lot na tej samej trasie w jak najszybszym czasie. Pasażer może zrezygnować z podróży, wtedy dostaje całkowity zwrot ceny biletu. W obu tych przypadkach jest prawo do rekompensaty finansowej w kwocie takiej samej jak w przypadku odwołania/opóźnienia lotu.

Jak wygląda procedura uzyskiwania odszkodowania?

Procedura uzyskiwania odszkodowania jest, niestety, bardzo czasochłonna i niekiedy skomplikowana. Linie lotnicze bardzo niechętnie wypłacają rekompensaty, więc nie zawsze można liczyć na bezproblemowe wypłacenie należności. Powody odwołania lotu podawane przez przewoźnika nie zawsze są zgodne z prawdą. Przykładem może być odwołanie lotu z powodu awarii samolotu lub spowodowane warunkami atmosferycznymi, a tak naprawdę jest to wynik zaniedbania przewoźnika. Czasem jest konieczność rozpatrzenia wniosku przez sąd, co często zniechęca do kontynuowania „walki” o swoje pieniądze.

Jeśli jednak zdecydujemy się na pokonanie trudów administracyjnych ukierunkowanych na uzyskania odszkodowania, wówczas należy wypełnić wniosek z odpowiednim uzasadnieniem i wysłać dokumenty do danej linii lotniczej. Taki wniosek można samemu napisać lub skorzystać z gotowych formularzy, których jest pełno w Internecie. Na stronie przewoźnika lotniczego są też zazwyczaj gotowe formularze. W momencie odrzucenia wniosku przez linię lotniczą, można złożyć skargę do Komisji Ochrony Praw Pasażerów, która funkcjonuje przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

W sytuacji, kiedy nie czujemy się na siłach i nie mamy dostatecznych kompetencji do wypełniania i uzasadniania wniosków lub po prostu nie mamy czasu, można skorzystać z pomocy z AirCashBack. Jest to firma specjalizująca się w uzyskiwaniu odszkodowań. Wystarczy wypełnić prosty formularz, na podstawie którego zostaną ocenione szanse na pomyślne załatwienie naszej sprawy i jeśli będzie wniosek zasadny, firma ta może pomóc w uzyskaniu rekompensaty.

AirCashBack ma wieloletnie doświadczenie (jest już 10 lat na rynku!) i z pewnością jej pomoc zwiększy szanse na uzyskanie zwrotu naszych pieniędzy. Co ciekawe, niepobierane są opłaty w sytuacji odmowy wypłaty roszczeń, nie wnosi się również opłat za rozprawę sądową. Tak więc nie ma tu ryzyka strat. Prawo do wynagrodzenia firma nabywa dopiero w momencie uzyskania odszkodowania w wysokości 25% brutto jego wartości (w razie gdy szkodę udaje się zlikwidować polubownie), albo 39% brutto (w razie gdy dochodzenie odszkodowania wymagało skierowania sprawy do sądu). Więcej informacji można uzyskać na stronie firmy TUTAJ.

Chcę jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że nie trzeba mieć papierowej karty pokładowej.  Wystarczy mieć bilet w wersji mobilnej. Wypłaty odszkodowania pasażerom można odmówić w momencie, jeśli przewoźnik udowodni, że pasażera nie było na pokładzie samolotu. Jeśli lot jest odwołany, przewoźnik nie jest w stanie tego udowodnić. W związku z tym, linia lotnicza nie ma możliwości odmówić wypłacenia roszczeń.

Bardzo dużo osób (między innymi ja), niewiele wie o możliwości i procedurze uzyskania odszkodowań. W zależności od kraju przewoźnika lotniczego, istnieje określony czas na złożenie wniosku. U polskich przewoźników jest to tylko rok, ale np. w maltańskich liniach lotniczych nie ma na to limitu (trzeba sprawdzać w regulaminie danej linii lotniczej). Warto znać swoje prawa, a jeśli zna się kogoś, kto miał podobne perypetie, to warto podesłać mu ten artykuł. Może się okazać, że dzięki tej wiedzy uzyska należytą rekompensatę.

Miłych i bezproblemowych podróży!

Polecam: https://aircashback.com/

[artykuł sponsorowany]

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.